Kennaratal

Kennaratal Tónlistarskóla Stykkishólms

Víkingur Jóhannsson
Skólastjóri og kennari frá 1964 – 1977 og jafnframt stjórnandi Lúðrasveitar Stykkishólms.
Kenndi á öll lúðrasveitarhljóðfæri auk þess sem hann kenndi á píanó og orgel.
 
Þórður Á Þórðarson
Kenndi á orgel skólaárið 1966 – 1967
 
Sr. Hjalti Guðmundsson
Kenndi á blokkflautu og orgel 1968 – 1970
 
Hafsteinn Sigurðsson
Kenndi á tréblásturshljóðfæri og blokkflautur frá 1976 – 1980.
Frá 1983 hefur hann kennt á tréblásturshljóðfæri, blokkflautur, harmonikku og píanó og einnig tónfræði.
Hafsteinn hefur nokkrum sinnum leyst af skólastjóra í forföllum.  Hann lét af störfum vorið 2010.
 
Arne Björhei
Skólastjóri og kennari, auk þess stjórnandi Lúðrasveitar Stykkishólms frá 1977 – 1980.
Kenndi á öll lúðrasveitarhljóðfæri og píanó.
 
Jóhanna Guðmundsdóttir
Kenndi af og til frá 1977-1986 á píanó, orgel, blokkflautur (forskóla) og tónfræði. Kenndi á píanó 2002 og 2004. Píanókennari í hlutastarfi skólaárið 2004-2005.
Ráðin skólastjóri haustið 2005.
  
Sigríður Ingibjörg Bjarnadóttir Kolbeins
Kenndi á píanó og orgel frá 1978 – 1992.
 
Sigurborg Sigurðardóttir
Kenndi á píanó skólaárið 1978 – 1979.
 
Ólöf Björg Guðmundsdóttir
1979 – 1981 kenndi hún á flautur við skólann.
 
Lárus Pétursson 
Hefur kennt á gítar og blokkflautu og tónfræði við skólann frá 1981 að undanskildum einum vetri sem hann var við nám í Reykjavík og kenndi við Tónlistarskóla Garðabæjar. Lárus lét af störfum við skólann vorið 2015.
 
Unnar Freyr Bjarnason
Fyrst nemandi við skólann, síðan Tónlistarskólann í Reykjavík. Kenndi skólaárið 1981 – 1982 á trompet.
 
Daði Þór Einarsson
Kennari við skólann frá áramótum 1981 til vors.
Tók við starfi skólastjóra og kennara frá hausti 1981.  Helstu kennslugreinar: Málmblásturshljóðfæri, tónfræði, blokkflauta og stjórnandi Lúðrasveitar Stykkishólms. Daði var skólastjóri 1981-2000 fyrir utan ársleyfi 1998–1999.
 
John Lewis
Kenndi við skólann skólaárið 1981 – 1982 á píanó.
 
Sigrún Sigurjónsdóttir
Kenndi í píanó skólaárin 1982 – 1984. Hafði áður verið píanókennari við Tónlistarskóla Patreksfjarðar.
 
Ronald Wilson Turner
Kenndi á píanó, orgel og stjórnaði bjöllukór skólaárin 1988 – 1990.
 
Lana Rae Betts
Kenndi á þverflautu, píanó og söng árin 1992 – 1996.
 
David Enns
Kenndi á píanó frá 1993 – 1996 og stjórnaði léttsveit skólans frá 1994 – 1996.
 
Ingibjörg Þorsteinsdóttir 
Kennir á píanó, tónfræði, söng og annast undirleik frá 1994.
Leysir Daða Þór Einarsson af sem skólastjóri í ársleyfi hans 1998–1999. Tók aftur við skólastjórn haust 2000. Hún var í ársleyfi skólaárið 2002-2003 en sagði þá starfinu lausu.
 
Hólmgeir Sturla Þórsteinsson
Hefur kennt á píanó frá árinu 1996 auk þess að leika á píanó með söngnemendum og kenna tónfræði.
 
Sigrún Jónsdóttir
Kenndi söng og orgelleik árin 1996 – 1998.  Einsöng fram á vor 2000.  Hún var ráðin skólastjóri haustið 2002 og gengdi því starfi þar til hún lést haustið 2004.
 
Berglind Tómasdóttir
Kenndi á þverflautu 1996 – 1998.
 
Karen Erla Jóhannsdóttir
Kenndi á þverflautu veturinn 1997 – 1998.
 
Ágústa Sigrún Ágústsdóttir
Kenndi söng í afleysingum vorið 1998.
 
Birkir Freyr Matthíasson
Kenndi á málmblásturshljóðfæri frá 1998.
 
Loftur Erlingsson
Söngkennari skólaárið 1998 - 1999.
 
Theodóra Þorsteinsdóttir
Kenndi söng í afleysingum vor 1999. Kenndi söng veturinn 1999 - 2000.
 
Ildikó Varga (ungversk)
Kenndi söng og dálítið á píanó frá hausti 2000 til vors 2003.
 
Pawel Dziewonski (pólskur)
Kenndi á málmblásturshljóðfæri, lúðrasveit, píanó og tónheyrn skólaárin 2000-2002.
 
Guri Hilstad Ólason (norsk)
Ráðin kennari 2002-2005 á málmblásturshljóðfæri, lúðrasveit og píanó.   (Barneignarleyfi veturinn 2003-2004).
 
Martin Markvoll (norskur)
Kenndi á málmbláturshljóðfæri, lúðrasveit, trommur og raf-gítar (leysti Guri Hilstad af) skólaárið 2003-2004. Ráðinn aftur til skólans haustið 2005, fór í 2ja ára leyfi vorið 2009 og ársleyfi vorið 2016 en kennir aftur frá haustinu 2017.
 
Ewa Murwaska (pólsk)
Leysti af í 1 mánuð haustið 2003 og hluta af vori 2004 í þverflautu og píanókennslu.
 
Ewa Lidia Debska (pólsk)
Sinnti afleysingakennslu á þverflautu og píanó hluta úr vetri 2003-2004.
 
Hólmfríður Friðjónsdóttir
Afleysingakennari í söngdeild veturinn 2003-2004.  Kenndi einnig á píanó, tónfræði og tónheyrn. Fastráðin söngkennari við skólann frá hausti 2004 og kennir þá einnig píanó, gítar,blokkflautur og tónfræði.
 
Mari Helene Bjørnstad (norsk)
Píanókennari og meðleikari í söngdeild veturinn 2006-2007.
 
Baldur Orri Rafnsson
Stundakennari á slagverk og blokkflautur frá haustinu 2007 og til áramóta 2010.
 
Tómas Guðni Eggertsson organisti
Kemur inn í hlutastarf sem píanókennari og meðleikari með söngnemendum á haustönn 2007. Kenndi í 1 ár.
 
László Petö (ungverskur)
Ráðinn organisti við Stykkishólmskirkju haustið 2008. Kennir við tónlistarskólann í hlutastarfi á píanó og leikur með söngnemendum frá sama tíma.
 
Hjálmar Sigurbjörnsson
Kennir á málmblásturshljóðfæri og stjórnar lúðrasveit frá haustinu 2009-2011 í fjarveru Martins Markvoll.
 
Hafþór S. Guðmundsson
Tók við starfi slagverkskennara í janúar 2010.
 
Gunnar Þorgeirsson
Starfaði sem tréblásturskennari haustið 2010 til vorsins 2013.
 
Anette Markvoll (norsk)
Hóf störf sem tréblásturskennari haustið 2013 og starfaði í tvö ár, hætti vorið 2015.
 
Símon Karl Sigurðarson
Kenndi á tréblásturshljóðfæri veturinn 2015-2016.
 
Alexandra Sergeevna Sukhova (rússnesk)
Tónlistarkennari í Grundarfirði, kenndi stundakennslu á tréblásturshljóðfæri veturinn 2015-2016. (Nemendur hennar voru allir nemendur í FSn og kenndi hún í Grundarfirði)
 
Sigurgeir Sigmundsson
Stundakennari á rafgítar veturinn 2015-2016 (kenndi í Grundarfirði)
 

Andreas H. Fossum (norskur)
Málmblásturskennari og stjórnandi Litlu Lúðró í afleysingu veturinn 2016-2017

Anastasia Kiakhidi (rússnesk)
Ráðin tréblásturskennari og stjórnandi Stóru Lúðró haustið 2016.

Bent Marinósson
Stundakennari á rafgítar veturinn 2015-2016 (kennir í Grundarfirði)

-----

 
Kennarar / skólastjórar =     47
Skólastjórar              =      7