Kennaratal Tónlistarskóla Stykkishólms

Víkingur Jóhannsson
Skólastjóri og kennari frá 1964 – 1977 og jafnframt stjórnandi Lúðrasveitar Stykkishólms.
Kenndi á öll lúðrasveitarhljóðfæri auk þess sem hann kenndi á píanó og orgel.

Þórður Á Þórðarson
Kenndi á orgel skólaárið 1966 – 1967

Sr. Hjalti Guðmundsson
Kenndi á blokkflautu og orgel 1968 – 1970

Hafsteinn Sigurðsson
Kenndi á tréblásturshljóðfæri og blokkflautu frá 1976 – 1980.
Frá 1983 hefur hann kennt á tréblásturshljóðfæri, blokkflautu, harmonikku og píanó og einnig tónfræði.
Hafsteinn hefur nokkrum sinnum leyst af skólastjóra í forföllum. Hann lét af störfum vorið 2010.

Arne Björhei
Skólastjóri og kennari, auk þess stjórnandi Lúðrasveitar Stykkishólms frá 1977 – 1980.
Kenndi á öll lúðrasveitarhljóðfæri og píanó.

Jóhanna Guðmundsdóttir
Kenndi af og til frá 1977-1986 á píanó, orgel, blokkflautu (forskóla) og tónfræði. Kenndi á píanó 2002 og 2004. Píanókennari í hlutastarfi skólaárið 2004-2005.
Ráðin skólastjóri haustið 2005.

Sigríður Ingibjörg Bjarnadóttir Kolbeins
Kenndi á píanó og orgel frá 1978 – 1992.

Sigurborg Sigurðardóttir
Kenndi á píanó skólaárið 1978 – 1979.

Ólöf Björg Guðmundsdóttir
1979 – 1981 kenndi hún á þverflautu við skólann frá 1979 – 1981.

Lárus Pétursson
Kenndi á gítar og blokkflautu og tónfræði við skólann frá 1981 að undanskildum einum vetri sem hann var við nám í Reykjavík og kenndi við Tónlistarskóla Garðabæjar. Lárus lét af störfum við skólann vorið 2015.

Unnar Freyr Bjarnason
Fyrst nemandi við skólann, síðan Tónlistarskólann í Reykjavík. Kenndi skólaárið 1981 – 1982 á trompet.

Daði Þór Einarsson
Kennari við skólann frá áramótum 1981 til vors.
Tók við starfi skólastjóra og kennara frá hausti 1981. Helstu kennslugreinar: Málmblásturshljóðfæri,slagverk, tónfræði, blokkflauta og stjórnandi Lúðrasveitar Stykkishólms. Daði var skólastjóri 1981-2000 fyrir utan ársleyfi 1998–1999.

John Lewis
Kenndi við skólann skólaárið 1981 – 1982 á píanó.

Sigrún Sigurjónsdóttir
Kenndi í píanó skólaárin 1982 – 1984. Hafði áður verið píanókennari við Tónlistarskóla Patreksfjarðar.

Ronald Wilson Turner
Kenndi á píanó, orgel og stjórnaði bjöllukór skólaárin 1988 – 1990.

Lana Rae Betts
Kenndi á þverflautu, píanó og söng árin 1992 – 1996.

David Enns
Kenndi á píanó frá 1993 – 1996 og stjórnaði léttsveit skólans frá 1994 – 1996.

Ingibjörg Þorsteinsdóttir
Kenndi á píanó, tónfræði, söng og annaðist undirleik.
Leysir Daða Þór Einarsson af sem skólastjóri í ársleyfi hans 1998–1999. Tók aftur við skólastjórn haust 2000. Hún var í ársleyfi skólaárið 2002-2003 en sagði þá starfinu lausu.

Hólmgeir Sturla Þórsteinsson
Hefur kennt á píanó frá árinu 1996 auk þess að leika á píanó með söngnemendum og kenna tónfræði. Með árunum hefur Hólmgeir bætt við sig hljóðfærum til kennslu. Það eru Rafbassi og harmonikka. Hólmgeir hefur leyst af skólastjóra í forföllum.

Sigrún Jónsdóttir
Kenndi söng og orgelleik árin 1996 – 1998. Einsöng fram á vor 2000. Hún var ráðin skólastjóri haustið 2002 og gengdi því starfi þar til hún lést haustið 2004.

Berglind Tómasdóttir
Kenndi á þverflautu 1996 – 1998.

Karen Erla Jóhannsdóttir
Kenndi á þverflautu veturinn 1997 – 1998.

Ágústa Sigrún Ágústsdóttir
Kenndi söng í afleysingum vorið 1998.

Birkir Freyr Matthíasson
Kenndi á málmblásturshljóðfæri frá 1998.

Loftur Erlingsson
Kenndi söng 1998 - 1999.

Theodóra Þorsteinsdóttir
Kenndi söng í afleysingum vor 1999. Kenndi söng veturinn 1999 - 2000.

Ildikó Varga (ungversk)
Kenndi söng og dálítið á píanó frá hausti 2000 til vors 2003.

Pawel Dziewonski (pólskur)
Kenndi á málmblásturshljóðfæri, lúðrasveit, píanó og tónheyrn skólaárin 2000-2002.

Guri Hilstad Ólason (norsk)
Kenndi á málmblásturshljóðfæri, lúðrasveit og píanó frá 2002-2005.

Martin Markvoll (norskur)
Kenndi á málmbláturshljóðfæri, trommur, lúðrasveit, og raf-gítar í afleysingu Guri Hilstad skólaárið 2003-2004. Ráðinn aftur til skólans haustið 2005, fór í 2ja ára leyfi vorið 2009 og ársleyfi vorið 2016. Kennir í dag á málmblástur, lúðrasveit, rafbassa, rafgítar. Martin hefur leyst af skólastjóra í forföllum.

Ewa Murwaska (pólsk)
Leysti af í 1 mánuð haustið 2003 og hluta af vori 2004 í þverflautu og píanókennslu.

Ewa Lidia Debska (pólsk)
Sinnti afleysingakennslu á þverflautu og píanó hluta úr vetri 2003-2004.

Hólmfríður Friðjónsdóttir
Afleysingakennari í söngdeild veturinn 2003-2004. Kenndi einnig á píanó, tónfræði og tónheyrn. Fastráðin söngkennari við skólann frá hausti 2004 og kenndi þá einnig píanó, gítar,blokkflautur og tónfræði. Lét af störfum 2020.

Mari Helene Bjørnstad (norsk)
Píanókennari og meðleikari í söngdeild veturinn 2006-2007.

Baldur Orri Rafnsson
Stundakennari á slagverk og blokkflautur frá haustinu 2007 og til áramóta 2010.

Tómas Guðni Eggertsson organisti
Kemur inn í hlutastarf sem píanókennari og meðleikari með söngnemendum á haustönn 2007. Kenndi í 1 ár.

László Petö (ungverskur)
Ráðinn organisti við Stykkishólmskirkju haustið 2008. Kennir við tónlistarskólann í hlutastarfi á píanó og leikur með söngnemendum frá sama tíma.

Hjálmar Sigurbjörnsson
Kennir á málmblásturshljóðfæri og stjórnar lúðrasveit frá haustinu 2009-2011 í fjarveru Martins Markvoll.

Hafþór S. Guðmundsson
Kennir á slagverk frá janúar 2010.

Gunnar Þorgeirsson
Kenndi á tréblásturshljóðfæri frá haustinu 2010 til vorsins 2013.

Anette Markvoll (norsk)
Kennti á tréblásturshljóðfæri frá haustinu 2013-2015

Símon Karl Sigurðarson
Kenndi á tréblásturshljóðfæri veturinn 2015-2016.

Alexandra Sergeevna Sukhova (rússnesk)
Tónlistarkennari í Grundarfirði, kenndi stundakennslu á tréblásturshljóðfæri veturinn 2015-2016. (Nemendur hennar voru allir nemendur í FSn og kenndi hún í Grundarfirði)

Sigurgeir Sigmundsson
Stundakennari á rafgítar veturinn 2015-2016 (kenndi í Grundarfirði)

Andreas H. Fossum (norskur)
Málmblásturskennari og stjórnandi Litlu Lúðró í afleysingu veturinn 2016-2017

Anastasia Kiakhidi (rússnesk)
Kennir tréblástur, úkulele, tónfræði og stjórnar lúðrasveit frá haustinu 2016.

Bent Marinósson
Stundakennari á rafgítar veturinn 2015-2016 (kennir í Grundarfirði)

Sylvía Rún Guðnýjardóttir

Kennir söng frá 2020

Kristjón Daðason

Deildarstjóri og kennir málmblástur og tónfræði frá 2021

Berglind Axelsdóttir

Skólastjóri frá 2021

-----

Kennarar / skólastjórar = 49
Skólastjórar = 8